Zobrazit menu

Knižní publikace

Staroslověnské dědictví ve staré češtině
Staroslověnské dědictví ve staré češtině

Bohumil Vykypěl, Helena Karlíková, Ilona Janyšková, Vít Boček
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021

Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages
Old Church Slavonic Heritage in Slavonic and Other Languages

Ilona Janyšková, Helena Karlíková a Vít Boček (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021

Bohemia Glagolitica
Bohemia Glagolitica

Ludmila Pacnerová
Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021

Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu
Česká reflexivní deagentizace v diachronním pohledu

Jiří Pergler
Vydavatelství FF UK, Praha 2020

Fonologie českých anglicismů
Fonologie českých anglicismů

Aleš Bičan – Tomáš Duběda – Martin Havlík – Veronika Štěpánová
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020

O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci
O pravidelnosti a mnohotvárnosti v jazykové komunikaci

Ludmila Uhlířová
Martin Beneš – Ondřej Dufek (eds.)
Akropolis, Praha 2020

Jak je důležité míti styl
Jak je důležité míti styl

Pocta Janě Hoffmannové
kolektiv autorů
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020

Lingvistika – korpus – empirie
Lingvistika – korpus – empirie

Jana Bílková – Ivana Kolářová – Miloslav Vondráček (eds.)
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha 2020

Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů
Atlas nářečí českého jazyka: krácení vokálů

kolektiv autorů
Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2020

Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině
Kapitoly o slovesném vidu nejen v češtině

Luboš Veselý (ed.)
Akropolis, Praha 2020