> Bohemia Glagolitica

Bohemia Glagolitica

Bohemia Glagolitica
Ludmila Pacnerová
Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2021
 
 
Výbor prací přední české filoložky Ludmily Pacnerové (1925–2008) na téma hlaholicí psaných
staročeských památek a vůbec církevněslovanské kultury a písemnictví v českých
zemích přináší vedle šesti autorčiných textů také její kompletní bibliografii.