> Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka

Internetová jazyková příručka (IJP) vznikla s podporou projektu Jazyková poradna na internetu, č. 1ET200610406. Na jejím vzniku se podíleli pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Anna Černá, Jan Chromý, Hana Konečná, Hana Mžourková, Markéta Pravdová, Martin Prošek, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová a Ludmila Uhlířová.

V letech 2013–2015 pracoval autorský tým IJP za podpory projektu LINDAT-CLARIN, Institut pro analýzu, zpracování a distribuci lingvistických dat, č. LM2010013, ve složení Martin Beneš, Anna Černá, Ondřej Dufek, Klára Dvořáková, Jakub Kopecký, Adam Kříž, Petr Lozan, Markéta Pravdová, Hana Prokšová, Martin Prošek, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová a Veronika Štěpánová.

V letech 2016–2019 pracoval autorský tým IJP za podpory projektu LINDAT/CLARIN, Jazyková výzkumná infrastruktura v České republice, č. LM2015071, ve složení Barbora Martinkovičová, Markéta Pravdová a Ivana Svobodová.

Od roku 2019 jsou data IJP využívána v rámci projektu TA ČR Webový pravopisný, gramatický a typografický korektor pro český jazyk, č. TL02000146.

Od roku 2020 pracuje autorský tým IJP za podpory projektu LINDAT/CLARIAH-CZ Digitální výzkumná infrastruktura pro jazykové technologie, umění a humanitní vědy, č. LM2018101, ve složení Barbora Martinkovičová, Markéta Pravdová a Anna Vrbová.
 

Provoz IJP od počátku zajišťují pracovníci Centra zpracování přirozeného jazyka Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Dana Hlaváčková, Karel Pala a Pavel Šmerk). Jde o první jazykovou pomůcku svého druhu. Příručka má dvě části – slovníkovou a výkladovou. Pokud budete mít komentáře nebo připomínky k slovníkové nebo výkladové části, zašlete je prosím na adresu poradna at ujc.cas.cz.

Výkladová část IJP byla výrazně rozšířena při přípravě jejího knižního vydání. První vydání vyšlo se schvalovací doložkou MŠMT pod názvem Akademická příručka českého jazyka (APČJ) v nakladatelství Academia v únoru 2014. Tato publikace získala cenu nakladatelství Academia Nejprodávanější kniha roku 2014 a cenu Český bestseller 2014 za 1. místo v kategorii Odborná a populárně-naučná literatura pro dospělé. V květnu 2019 vydalo nakladatelství Academia druhé, upravené a doplněné vydání Akademické příručky českého jazyka (APČJ2), opět se schvalovací doložkou MŠMT.