> Ředitelství
Zobrazit menu

Ředitelství

Čím se v oddělení zabýváme

Ředitelství Ústavu pro jazyk český zajišťuje provozní a organizační záležitosti pracoviště – tvorba vnitřních předpisů; podpora agendy vedení ústavu, Rady ÚJČ a Dozorčí rady ÚJČ; vyřizování a evidence smluv; vedení archivu a spisovné služby pracoviště; agenda rekonstrukce, správy a provozu budovy.

Ředitelství ústavu má v gesci také podporu grantové agendy ÚJČ.

Pracovníci

PhDr. Martin Prošek, Ph.D. 
ředitel


Ing. Olga Štefanová 
vedoucí oddělení ředitelství a sekretářka ústavu

Mgr. Martina Bártová
agenda rekonstrukce, správy a provozu budovy

Mgr. Blanka Jelínková
skenování a digitalizace

Petr Koudelka
skenování a digitalizace

Yvona Tesařová
grantová agenda, bibliografie, evidence vědeckých výsledků