> Dozorčí rada
Zobrazit menu

Dozorčí rada

Dozorčí rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří výkon dohledu nad činností a hospodařením ÚJČ; její členové jsou na základě rozhodnutí dozorčí rady oprávněni kdykoliv nahlížet do účetních dokladů a dalších dokumentů instituce, vyžadovat potřebná vysvětlení a zjišťovat skutečný stav. Dále dohlíží na nakládání s majetkem, navrhuje odvolání ředitele, vyjadřuje se k návrhu rozpočtu a ke způsobu hospodaření, k návrhu výroční zprávy a dalším klíčovým záležitostem týkajícím se instituce.

Předseda:

Ing. Pavel Janáček, Ph.D.

Místopředsedkyně:

Mgr. Markéta Pytlíková, Ph.D.

Tajemnice:

Ing. Olga Štefanová

Členové:

PhDr. Adéla Gjuričová, Ph.D.

prof. RNDr. Jan Hajič, Dr.

doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.

Jednací řád

Usnesení z jednání:

Usnesení 2024 06 03

Usnesení 2024 02 28

Usnesení 2024 02 27

Usnesení 2023 12 13

Usnesení 2023 05 26

Usnesení 2023 03 01

Usnesení 2022 11 28

Usnesení 2022 05 11

Usnesení 2022 03 30

Usnesení 2021 05 11

Usnesení 2021 02 22

Usnesení 2020 05 20

Usnesení 2020 02 24

Usnesení 2019 11 14

Usnesení 2019 04 25