> Elektronický slovník staré češtiny

Elektronický slovník staré češtiny

Elektronický slovník staré češtiny (2006–) je historický výkladový jednojazyčný slovník zachycující slovní zásobu češtiny od jejích počátků do konce 15. století. Vychází z materiálu shromážděného v lexikálních kartotékách oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i. Jeho cílem je poskytnout uživatelům vědecký popis staročeské slovní zásoby. Abecedně doplňuje Staročeský slovník (na – při, Praha 1968–2008; StčS), tak aby byl popis staročeského lexika podán v úplnosti. V abecedním rozmezí A–M se zaměřuje na popis veškeré materiálově doložené slovní zásoby staré češtiny. V části při- až Ž prozatím uvádí jen ty lexikální jednotky, jež neobsahuje Malý staročeský slovník (Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K., Praha 1979); výrazy doposud lexikograficky zachycené pouze v Malém staročeském slovníku jsou do Elektronického slovníku staré češtiny postupně doplňovány, jejich významy jsou dokumentovány doklady z dobových textů a hesla procházejí jednotící redakcí.
 

Více informací o slovníku naleznete zde.