> Databáze jazykových dotazů

Databáze jazykových dotazů

Lingvisticky strukturovaná Databáze jazykových dotazů nabízí prostřednictvím webové aplikace laické odborné veřejnosti přístup k dotazům a odpovědím, které jsou kladeny jazykové poradně ÚJČ AV ČR. Zájemci se tak mohou poučit o širokém spektru jazykové problematiky obsažené v dotazech a odpovědích, ale také mohou v uživatelsky přívětivém prostředí dotazový materiál prohledávat podle různých kritérií (například podle jazykových oblasti nebo klíčových slov). Databáze jazykových dotazů funguje jako otevřený, průběžně doplňovaný a flexibilní nástroj pro zachycení vývoje českého národního jazyka nikoli z obvyklé perspektivy tvůrců jazykových příruček, ale z perspektivy samotných uživatelů jazyka a také jazykové poradny. Pomocí databáze je možné evidovat a analyzovat nové a problematické jazykové jevy, stejně jako z časového hlediska identifikovat jejich vznik a průběh.


Databázi je možné průběžně doplňovat a rozšiřovat a údaje v ní vložené následně využívat při tvorbě české normativní mluvnice a pravopisných pravidel. V neposlední řadě je možné databázi vnímat jako co možná nejspolehlivější vědecky zpracovaný záznam o vývoji českého národního jazyka z perspektivy samotných uživatelů.
Databáze byla finančně podpořena programem Ministerstva kultury Národní kulturní identita (NAKI) II a vznikla v rámci projektu Zpřístupnění dotazů jazykové poradny v lingvisticky strukturované databázi (r. č. DG16P02B009). Na jejím vzniku a obsahu se podíleli pracovníci Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Martin Prošek, Martin Beneš, Anna Černá, Ondřej Dufek, Klára Dvořáková, Jakub Kopecký, Adam Kříž, Barbora Martinkovičová, Hana Mžourková, Kamila Smejkalová, Ivana Svobodová, Veronika Štěpánová a Pavlína Vavříková. Technickou stránku projektu a provoz databáze zajišťují pracovníci Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni Luděk Müller, Zbyněk Zajíc, Josef Psutka, Aleš Pražák, Lucie Skorkovská, Martin Zíma, Martin Dostal, Michal Nykl, Tomáš Valenta, Marie Kunešová.

Jak citovat Databázi jazykových dotazů

Při citování Databáze jazykových dotazů doporučujeme uvádět zdroj ve formě:

DJD: Databáze jazykových dotazů [online] (2019–2024). Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. Cit. 7. 4. 2024. <https://dotazy.ujc.cas.cz/>.

předchozí kategorie
Český jazykový atlas
následující kategorie
Diabible