> Oznámení (tzv. whistleblowing)
Zobrazit menu

Oznámení (tzv. whistleblowing)

Oznámení o možném protiprávním jednání (whistleblowing)

V Ústavu pro jazyk český AV ČR je zřízen vnitřní oznamovací systém podle zákona 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů. Slouží k přijímání oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž v ÚJČ došlo nebo by potenciálně dojít mohlo. Oznámení se přijímají za účelem nápravy protiprávního stavu, příp. za účelem předcházení protiprávnímu stavu. Vnitřní oznamovací systém chrání oznamovatele před případnými odvetnými opatřeními ze strany zaměstnavatele.

Oznámení o možném protiprávním jednání přijímají v ÚJČ dvě pověřené osoby („příslušné osoby“ ve smyslu výše uvedeného zákona), a to nezávisle na sobě:

Mgr. Kamila Linková
vyučující kabinetu studia jazyků
Ústav pro jazyk český AV ČR
Pod Vodárenskou věží 2
182 00 Praha 8
e-mail: protipravni-1@ujc.cas.cz
mobil: 732 326 853

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.
statutární zástupce ředitele, vedoucí oddělení stylistiky a sociolingvistiky
Ústav pro jazyk český AV ČR
Letenská 123/4
118 00 Praha 1
e-mail: protipravni-2@ujc.cas.cz
mobil: 736 294 084

Oznámení se přijímají:

  • v písemné podobě na některou z výše uvedených poštovních nebo e-mailových adres,
  • v ústní podobě telefonicky na některé z výše uvedených telefonních čísel nebo při osobním kontaktu.

Oznamovatel si může vybrat, na kterou příslušnou osobu se obrátí.

Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí a je povinna chránit totožnost oznamovatele. Po přijetí oznámení potvrdí oznamovateli do 7 dnů, že oznámení přijala, a do 30 dnů posoudí důvodnost oznámení (s možností lhůtu prodloužit o dalších 30 dnů, a to celkem dvakrát). Pokud je oznámení důvodné, předloží příslušná osoba řediteli ÚJČ návrh opatření k nápravě protiprávního stavu nebo k předejití protiprávnímu stavu. Ředitel ÚJČ o návrhu rozhodne a své rozhodnutí sdělí příslušné osobě. Příslušná osoba následně informuje oznamovatele.

Zákon o ochraně oznamovatelů