> Bibliografie české lingvistiky

Bibliografie české lingvistiky

Databáze Bibliografie české lingvistiky zpracovávaná v oddělení vědeckých informací Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., systematicky zachycuje a analyticky zpracovává vědecké a odborné práce s lingvistickou tematikou od r. 1991 (výběrově i starší). Zahrnuje monografie, sborníky, články a recenze českých a zahraničních autorů vydané v České republice, lingvistické práce českých autorů vydané v zahraničí a práce zahraničních autorů o češtině a české lingvistice publikované v zahraničí. Zachycuje také drobnější práce
s lingvistickou tematikou, jako jsou příspěvky v novinách, časopisech, jazykové koutky a podobně. Přehled o bibliografických záznamech z dřívějších let je dostupný v ročenkách zpřístupněných ve formátu pdf. Databáze je uživatelům volně přístupná a představuje základní informační zdroj pro výzkumnou práci lingvistů, bohemistů, slavistů i badatelů z dalších oborů.

následující kategorie
Bibliografické ročenky