> Rada ÚJČ
Zobrazit menu

Rada ÚJČ

Rada Ústavu pro jazyk český, v. v. i., se ve svém působení řídí zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. Mezi její hlavní úkoly patří dbát na zachovávání účelu, pro který byla veřejná výzkumná instituce zřízena, na uplatnění veřejného zájmu v její činnosti a na její řádné hospodaření. Stanovuje směry činnosti veřejné výzkumné instituce v souladu se zřizovací listinou a rozhoduje o koncepci jejího rozvoje. Schvaluje rozpočet a jeho změny a střednědobý výhled jejího financování. Schvaluje vnitřní předpisy, výroční zprávu a účetní závěrku. Vyhlašuje výběrové řízení, na základě jehož výsledku navrhuje jmenování vybraného uchazeče ředitelem instituce, navrhuje odvolání ředitele, popřípadě dává souhlas k odvolání ředitele. Rada ÚJČ také projednává návrhy projektů výzkumu, vývoje a inovací a návrhy na sjednání smluv o zahraniční spolupráci a smluv o spolupráci s institucemi České republiky.

Předseda:

doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc.

Místopředseda:

doc. Mgr. Vít Boček, Ph.D.

Tajemnice:

Ing. Olga Štefanová

Členové:

interní

Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D.

PhDr. Martina Ireinová, Ph.D.

Mgr. Petr Kaderka, Ph.D.

PhDr. Hana Mžourková, Ph.D.

Mgr. Štěpán Šimek, Ph.D.

PhDr. Pavel Štěpán, Ph.D.

Mgr. Kateřina Voleková, Ph.D.

doc. PhDr. PaedDr. Miloslav Vondráček, Ph.D.

externí

doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.

Mgr. Václav Čermák, Ph.D.

PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.

doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D.

prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.

Dokumenty:

Volební řád pro volby v Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Jednací řád Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Usnesení z jednání:

2024 02 08; 2024 04 25

2023 02 09; 2023 03 30; 2023 06 08; 2023 11 02

2022 03 02; 2022 03 03; 2022 03 24; 2022 05 26; 2022 10 20

2021 02 18; 2021 04 15; 2021 05 27; 2021 10 07; 2021 12 09

2020 02 13; 2020 06 11; 2020 10 15

2019 03 21; 2019 05 16; 2019 10 10; 2019 12 19