> Česká lexikografie 15. století

Česká lexikografie 15. století

Česká lexikografie 15. století
Kateřina Voleková
Academia, Praha 2015
Kniha popisuje vývoj české lexikografie od českých glos v cizojazyčných textech ke vzniku
prvních latinsko-českých slovníků a následný rozkvět české lexikografie v 15. století.
Zaměřuje se především na výkladové latinské slovníky s českými glosami a překladové
slovníky latinsko-české a vícejazyčné. Kniha shromažďuje a představuje celkem přes 350
dochovaných kratších i rozsáhlejších lexikografických památek z období od 13. století do
počátku 16. století.