> Český jazykový atlas 3

Český jazykový atlas 3

Český jazykový atlas 3
Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara.
Praha, Academia 1999
Třetí část šestisvazkového díla, připravovaného od 60. let 20. stol. Třetí ze tří svazků
věnovaných slovní zásobě a tvoření slov. Soubor tematicky řazených map s komentáři, zahrnujících
okruhy polní zemědělské práce, hospodářská usedlost, zemědělské nářadí a nástroje, dobytek,
drůbež.