Zobrazit menu

Knižní publikace

Etymologický slovník jazyka staroslověnského
Etymologický slovník jazyka staroslověnského

Hlavní redaktoři: Eva Havlová (1.–6. sešit) – Adolf Erhart (6.–12. sešit) – Ilona Janyšková (od 13. sešitu); kolektiv etymologického oddělení
Academia, Praha
od 15. sešitu Tribun EU, Brno

K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu
K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

Vojtěch Veselý
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha 2023

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu
První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

Kateřina Voleková – Andrea Hlaváčová Svobodová – Hana Kreisingerová (eds.)
Scriptorium, Praha 2023

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu
První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

Kateřina Voleková – Andrea Hlaváčová Svobodová – Hana Kreisingerová (eds.)
Scriptorium, Praha 2023

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu
První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

Kateřina Voleková – Andrea Hlaváčová Svobodová – Hana Kreisingerová (eds.)
Scriptorium, Praha 2023

Parerga Baltica
Parerga Baltica

Bohumil Vykypěl
Lincom, Mnichov 2022

Dialog a mluvená čeština
Dialog a mluvená čeština

Olga Müllerová
Jana Hoffmannová – Lucie Jílková – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině
Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Bohumil Vykypěl – Taťána Vykypělová – Helena Karlíková – Ilona Janyšková – Vít Boček (s příspěvkem Evy Marie Hrdinové)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022

Parerga Baltica
Parerga Baltica

Bohumil Vykypěl
Lincom, Mnichov 2022

Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině
Církevněslovanské dědictví ve staré, střední a nové češtině

Bohumil Vykypěl – Taťána Vykypělová – Helena Karlíková – Ilona Janyšková – Vít Boček (s příspěvkem Evy Marie Hrdinové)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022