> Tři příspěvky k slovanské etymologii

Tři příspěvky k slovanské etymologii

Tři příspěvky k slovanské etymologii
Václav Polák
Bohumil Vykypěl (ed.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022
 
Václav Polák (1912–1981) vystudoval češtinu a francouzštinu na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy, ale jeho badatelské zájmy byly značně širší. Tento svazek přináší tři jeho
slavisticko-etymologické texty, podrobný soupis jeho prací a skicu jeho pohnutého života.