> K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu

K presupozicím v češtině a jejich (ne)stálosti ve vztahu ke kontextu
Vojtěch Veselý
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK, Praha 2023
 
V knize je pojednáno o různých teoretických přístupech k presupozicím a také
o různých modelech tzv. projekce presupozic. Autor zde prezentuje své pojetí těchto jevů,
s oporou o analýzu českého jazykového materiálu. Presupozice jsou nahlédnuty
z perspektivy užívání jazyka v komunikaci, jako prostředek, který přispívá
k soudržnosti textu. Autor ukazuje, že presupozice nejsou významově (zcela) rigidní, ale mohou
být do jisté míry modifikovány, tj. uzpůsobeny kontextu věty. Tento pohled na presupozice je
aplikován v případové studii zaměřené na významy a funkce částice
také, která je součástí knihy.