> Dialog a mluvená čeština

Dialog a mluvená čeština

Dialog a mluvená čeština
Olga Müllerová
Jana Hoffmannová – Lucie Jílková – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022
 
Výbor z díla přední české bohemistky Olgy Müllerové obsahuje na třicet studií věnovaných
výzkumu mluvené češtiny a jejího fungování v komunikaci. Studie jsou rozděleny do pěti
oddílů. Texty v prvním oddílu se zabývají fenoménem dialogu, povahou dialogického řečového
jednání a výstavbou dialogického textu. Druhý oddíl je zaměřen na sociálněpsychologické
aspekty dialogů, na vztahy a záměry jejich účastníků – mj. na to, jak v průběhu
rozhovoru spolupracují, jak tu dochází k nedorozumění nebo ke konfliktům, jak se liší
komunikační chování mužů a žen. Studie ve třetím oddílu představují syntaktické prostředky
příznačné pro mluvené projevy, např. opakování, opravy, výrazy přídatné a kontaktové. Čtvrtý
oddíl je věnován typologii dialogů a mluvených projevů. Pátý oddíl zahrnuje interpretace
dialogů v médiích, rozhlasových a televizních interview.