> Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích

Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích

Jazyková poradna, dobrý den. O češtině a jejích uživatelích
Ondřej Dufek – Klára Dvořáková – Martin Beneš – Hana Mžourková – Barbora Martinkovičová – Kamila Smejkalová – Veronika Štěpánová
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2022
 
Co lze z telefonických dotazů jazykové poradně vyčíst o tazatelích a jejich
vztahu k jazyku? Devět tematických kapitol představuje laické i lingvistické vnímání
jazyka, pohledy na jazykovou změnu, laická pravidla, kodifikaci, užívání příruček, chápání stylové
příznakovosti, postoje k přejímkám v češtině, podoby nesouhlasů tazatelů s odpověďmi
a představy o roli Ústavu pro jazyk český AV ČR.