> České názvy savců. Historicko-etymologická studie

České názvy savců. Historicko-etymologická studie

České názvy savců. Historicko-etymologická studie
Eva Havlová
Studia etymologica Brunensia 10
Kniha je završením dlouholeté práce přední české etymoložky, žákyně světově uznávaného
etymologa, slavisty a indoevropeisty Václava Machka, jejíž celý profesní život byl spjat
s etymologickým pracovištěm v Brně. Autorka svou knihu uspořádala slovníkovým způsobem.
Každá heslová stať obsahuje formální i sémantické doložení názvu v české zoologické
literatuře, počínajíc terminologií Preslovou z 20. a 30. let 19. století, přičemž platné a
neplatné termíny jsou od sebe graficky odlišeny. Při etymologické analýze se důsledně uplatňuje
metodologický princip „Wörter und Sachen“, tzn. že autorka zohledňuje při svých výkladech též
morfologické znaky savců, jejich biologii, způsob života, chování apod. Latinské názvy jsou uváděny
v souladu s mezinárodní nomenklaturou.
Kniha vyšla za podpory Výzkumného centra vývoje staré a střední češtiny (LC546), financovaného
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Obsah knihy

 

Ukázka a možnost objednání: 
zde