Zobrazit menu

Knižní publikace

Teorie a praxe české etymologické lexikografie
Teorie a praxe české etymologické lexikografie

Bohumil Vykypěl – Vít Boček (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2020

Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt
Slovanský jazykový atlas. Reflexy *tort, *tolt, *tert, *telt, *ort, *olt

Martina Ireinová – Petra Přadková
Academia, Praha 2020

Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492
Martin Kabátník: Cesta z Čech do Jeruzaléma a Egypta r. 1491–1492

Miloslava Vajdlová (ed.)
Arbor vitae societas, Litomyšl 2019

Vývoj kodifikace české výslovnosti
Vývoj kodifikace české výslovnosti

Veronika Štěpánová
Academia, Praha 2019

O věrnosti překladu
O věrnosti překladu

František Štícha
Academia, Praha 2019

Syntax mluvené češtiny
Syntax mluvené češtiny

Jana Hoffmannová – Jiří Homoláč – Kamila Mrázková (eds.)
Academia, Praha 2019

Staročeská kronika Martimiani
Staročeská kronika Martimiani

Štěpán Šimek (ed.) – Vlastimil Brom – Michal Dragoun – Jan Hrdina
Nakladatelství Scriptorium, Praha 2019

Gramatika česká (1533)
Gramatika česká (1533)

Ondřej Koupil (ed.)
Akropolis, Praha 2019

Úvod do teorie jazykové správnosti
Úvod do teorie jazykové správnosti

Martin Beneš
Vydavatelství FF UK, Praha 2019

Jazyk a dialog
Jazyk a dialog

Světla Čmejrková
Jana Hoffmannová – Petr Kaderka (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019

Jak se píší slovníky
Jak se píší slovníky

Michaela Lišková, Martin Šemelík (eds.)
Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2019