> Čeština, jak ji znáte i neznáte

Čeština, jak ji znáte i neznáte

Čeština, jak ji znáte i neznáte
Světla Čmejrková, František Daneš, Jiří Kraus, Ivana Svobodová
Academia, Praha 1996
Z textu na přebalu knihy:
Svůj mateřský jazyk právem považujeme nejen za nástroj dorozumění, ale také za kulturní
hodnotu, jíž si vážíme a kterou také obdivujeme. Opírá se však tento obdiv – a spolu s tím i často
velice kritické postoje k užívání mateřštiny v každodenním životě – o opravdové znalosti toho, jaká
dnešní čeština skutečně je? Jak se mění a jak reaguje na okolní svět? Jak se vyvíjí samo poznání
jazyka? Autoři této knížky, pracovníci Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., se snaží
na tyto otázky odpovídat.
Chtějí tak své čtenáře přesvědčit, že dobrá znalost jazyka nevyplývá jen ze školských pouček,
ale že je výsledkem mnoha pozoruhodných, často překvapivých souvislostí. Kniha je určena všem
zájemcům, kteří o češtině (a o jazyce vůbec) potřebují vědět víc. Učitelům, studentům (i jejich
rodičům), ale také těm, jejichž práce je bez drobných vyjadřovacích schopností a hlubšího
porozumění jazyku nemyslitelná.