> ČEŠTINA V DIALOGU GENERACÍ

ČEŠTINA V DIALOGU GENERACÍ

ČEŠTINA V DIALOGU GENERACÍ
Jana Hoffmannová – Olga Müllerová
Academia, Praha 2007
Tým lingvistů z Ústavu pro jazyk český AV ČR zaměřil svůj výzkum na dialogy, v nichž
příslušníci nejstarší generace uživatelů češtiny vyprávějí své vzpomínky podstatně mladším
partnerům, odpovídají na jejich otázky, vysvětlují jim neznámé výrazy... Autoři zachytili
specifické rysy vyjadřování nejstarších Čechů i zvláštnosti průběhu těchto mezigeneračních dialogů;
zároveň však výzkum umožnil zajímavý pohled na osudy generace, jež naplnila své životy ve 20.
století, a na proměny češtiny v tomto období.