> Čeština nově od A do Ž

Čeština nově od A do Ž

Čeština nově od A do Ž
Markéta Pravdová (ed.)
Academia – Lidové noviny, Praha 2016
Knižní verze úspěšného vzdělávacího kurzu
Čeština nově od A do Ž, který vycházel na jaře 2015 v
Lidových novinách. V celkem třiceti lekcích, zpracovaných autorským kolektivem Ústavu pro
jazyk český AV ČR, se čtenáři mohou seznámit s novými, zajímavými či problematickými jevy v českém
jazyce. Kniha nabízí výklady obecných témat v souladu s
Akademickou příručkou českého jazyka, odpovědi na časté či pozoruhodné dotazy adresované
jazykové poradně, pojednání o nejrůznějších nářečních výrazech a o původu vybraných osobních a
zeměpisných jmen a rubriku Čeština v práci, která představuje novinky v aktuální normě pro úpravu
písemností. V praktické publikaci nechybějí ani cvičení na probíraná témata.