> ČESKÝ JAZYK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

ČESKÝ JAZYK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ

ČESKÝ JAZYK NA PŘELOMU TISÍCILETÍ
František Daneš, Jarmila Bachmannová, Světla Čmejrková, Marie Krčmová
Academia, Praha 1997 
 

OBSAH

 Předmluva


I. SOUČASNÁ JAZYKOVÁ SITUACE
Situace a celkový stav dnešní češtiny
František Daneš


II. JAZYKY JEDNOTLIVÝCH KOMUNIKAČNÍCH SITUACÍ
Jazyk politiky
Jaroslava Hlavsová
Jazyk žurnalistiky
Jaroslav Bartošek
Jazyk vědy
František Daneš
Jazyk právní komunikace
Jan Kořenský
Jazyk hospodářských dokumentů a písemností
Jiří Kraus
Jazyk managementu 
Bozděchová
Jazyk počítačů
Ivana Bozděchová
Jazyk literatury
Světla Čmejrková
Jazyk reklamy
Světla Čmejrková
Jazyk pro druhé pohlaví
Světla Čmejrková


III. ÚZEMNÍ ROZRŮZNĚNÍ ČEŠTINY
Současná běžná mluva v českých zemích
Marie Krčmová


IV. BĚŽNÁ MLUVA V REGIONECH
Nářečí středočeské obce Dobrovíz u Prahy
Jana Jančáková
Tradiční dialekt a mluva mládeže na Železnobrodsku 
Jarmila Bachmannová
Vývoj nářečních jevů v jihočeském region
Marie Janečková
Běžná mluva v Praze a její nářeční zázemí
Pavel Jančák
Jak se adaptují nářeční mluvčí na mluvu Prostějova 
Milena Šipková
Mluva dítěte v dnešní moravské jazykové situaci 
Marie Krčmová
Proměny brněnské městské mluvy
Marie Krčmová
Jak se proměňují slezská nářečí
Rudolf Šrámek
Mluva v severozápadočeském pohraničí
Jančák
Mluva v severomoravském pohraničí
Stanislava Kloferová
Literatura ke IV. oddílu


V. ČEŠTINA V EVROPSKÉM JAZYKOVÉM KONTEXTU
Vývoj jazykového práva na území dnešní České republiky
Jan Kořenský
Vícejazyčná komunikace v českých zemích
Jan Kořenský
Vliv angličtiny na češtinu 
Ivana Bozděchová
Cizí místní jména v češtině
Rudolf Šrámek


VI. ZÁVĚR

Jaká je čeština v letech devadesátých
Jiří Kraus
7


11
12


25
26
42
68
84
92
97
105
114
133
146


159
160


173
174
183
193
200
212
219
225
231
239
250
255


259
260
264
271
280


287

288