> Český jazykový atlas 2

Český jazykový atlas 2

Český jazykový atlas 2
Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara a Pavla Jančáka.
Praha, Academia 1997
Druhá část šestisvazkového díla, připravovaného od 60. let 20. stol. Druhý ze tří svazků
věnovaných slovní zásobě a tvoření slov. Soubor tematicky řazených map s komentáři, zahrnujících
okruhy zahrada a sad, živočišstvo, les a rostlinstvo, krajina, čas a počasí, vesnice dříve a nyní,
zábavy a zvyky.