> Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia

Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia
Světlá, J. – Jarošová, A. – Rangelova, A. (eds.)
Tribun EU, Brno, 2011
 
Publikace je výsledkem spolupráce oddělení současné lexikologie a
lexikografie Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., a oddělení současné lexikologie a lexikografie
Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV v rámci společného projektu Principy a metody tvorby
výkladového slovníku II. (2009
–2011).

 
V šestnácti statích českých autorů jsou systematicky popsány různé
aspekty zpracování lexikální databáze Pralex budované v rámci výzkumného záměru
Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století
(AV0Z90610521). Tři slovenské příspěvky jsou věnovány vybraným koncepčním otázkám Slovníku
súčasného slovenského jazyka (tiskem zatím vyšly dva svazky).

Celý sborník
zde