> Český jazykový atlas 1

Český jazykový atlas 1

Český jazykový atlas 1
Zpracoval autorský kolektiv dialektologického oddělení ÚJČ AV ČR, v. v. i., pod vedením Jana Balhara a Pavla Jančáka.
Praha, Academia 1992 (dotisk 2004)
První část šestisvazkového díla, připravovaného od 60. let 20. stol. První ze tří svazků
věnovaných slovní zásobě a tvoření slov. Za obsáhlou úvodní částí pojednávající o koncepci Atlasu
následuje soubor tematicky řazených map s komentáři, zahrnujících okruhy místní prostředí, domácí
prostředí, člověk.