> Lišková Michaela, Mgr., Ph.D.

Lišková Michaela, Mgr., Ph.D.

Kontakty:

 • e-mail: liskova at ujc.cas.cz
 • tel.: +420 225 391 410
 • ResearchGate
 • ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-5941-3235

Odborné zaměření:

 • lexikologie a lexikografie, neologie a neografie, kulturní a kognitivní lingvistika

Vzdělání:

 • 2014–2018 doktorské studium (Ph.D.), Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • obor: český jazyk
  • disertační práce: Neologismus v lingvistickém, mediálním a běžném obrazu světa
 • 1997–2003 magisterské studium (Mgr.), Ústav českého jazyka a teorie komunikace, Ústav české literatury a komparatistiky, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
  • obor: český jazyk a literatura
  • diplomová práce: Počítačový slang

 

Dosažená praxe:

 • Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
  • 2004–dosud lexikograficko-terminologické oddělení, resp. oddělení současné lexikologie a lexikografie
  • od 2012 členka koncepční redakce Akademického slovníku současné češtiny
  • od 2018 členka hlavní redakce Akademického slovníku současné češtiny
 • 2019–2023 vedoucí redaktorka Jazykovědných aktualit

 

Zahraniční stáže:

 • LS 2002 studium na Filologické fakultě Univerzity v Lipsku (prostřednictvím programu Sokrates/Erasmus)

 

Publikace:

 

Monografie, kolektivní publikace:

 • Kolektiv autorů. Akademický slovník současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR. web
  • členka autorského kolektivu: hesla s náslovím a- (2017); b- (2019); c-, č- (2020); d-, ď- (2022); e- (2022); f-, g- (2023), h-, ch- (2024); i-, j- (v přípravě); k- (v přípravě)
  • členka hlavní redakce: hesla s náslovím b- (2019); c-, č- (2020); d-, ď- (2022); g- (2023); ch- (2024); i-, j- (v přípravě)
 • LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku): Neofrazeologie a Akademický slovník současné češtiny. Svět v obrazech a frazeologii III. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku): Slangismy a profesionalismy v Akademickém slovníku současné češtiny. In: H. Chýlová (ed.), Sociolekty v současnosti. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2020): Ztvárnění tělesnosti ve slovníku: hledání křehké rovnováhy. In: I. Vaňková (ed.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky III. Praha: FF UK, s. 179–187.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018). Neologismy: diachronní periferie slovní zásoby. In: M. Balowski (ed.), Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s. 211–223.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018): O čem vypovídají slova roku. In: I. Vaňková – L. Šťastná (eds.), Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky II: Metafory, stereotypy a kulturní rozrůzněnost jazyků jako obrazů světa. Praha: FF UK, s. 199–210.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2016): Lidské mládí a stáří ve slovníkové exemplifikaci (na rukopisu Akademického slovníku současné češtiny). In: L. Saicová Římalová – I. Vaňková (eds.), Lidský život a každodennost v jazyce. Praha: FF UK, s. 82–86.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2016): Uspořádání ASSČ (s V. Michalcem a H. Pernicovou); Stylistická charakteristika; Exemplifikace (s B. Procházkovou); Obecné zásady zpracování terminologie v ASSČ (s J. Novou); Pojmenování barev a jejich odstínů (s H. Pernicovou). In: P. Kochová – Z. Opavská (eds.), Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 20–25; s. 69–75; s. 154–160; s. 176–179; s. 205–207. ISBN 978-80-86496-89-4. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Mediální obraz lexému neologismus v letech 2000–2011. In: Blagoeva, D.– Kolkovska, S. – Lišková, M. (eds.), Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House, s. 11–20. ISBN 978-954-322-636-8. pdf
 • BEKOVÁ, Eva – DVOŘÁČKOVÁ, Věra – KŘIŠŤANOVÁ, Dita – LESÁK, Josef – LIŠKOVÁ, Michaela – VOBORSKÁ, Milada (2013). Čeština křížem krážem 1; 2; 3. 2. vyd. Praha: Uniprep – POJOK FHS UK, 176 s.; 256 s.; 192 s. ISBN 978-80-260-4603-5; ISBN 978-80-260-4604-2; ISBN 978-80-260-4605-9.

Článek v časopise:

 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (v tisku): K nové slovní zásobě v Akademickém slovníku současné češtiny. Nová čeština doma a ve světě.
 • GEORGIEVOVÁ, Jana – KŘIVAN, Jan – LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2023): Ke koncepci proprií a deproprií v Akademickém slovníku současné češtiny. Jazykovedný časopis, roč. 74, č. 3, s. 741–760. pdf
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela – KŘIVAN, Jan (2023): K modifikované koncepci Akademického slovníku současné češtiny. Bohemistyka, s. 275–296. text
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2022): Tmavě modrozelená je nová černá aneb Neologismy v popiscích pořadů na streamovací platformě Netflix. Bohemistyka, č. 1, s. 35–55. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2021): Databáze Neomat a vybrané české neologismy. Czech Language News: Bulletin of the International Association of Teachers of Czech, č. 55, s. 7–15. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – ŠEMELÍK, Martin a kol. (2021): Hesla z Akademického slovníku současné češtiny publikovaná mimo abecední pořadí: tematický okruh koření. Jazykovědné aktuality, roč. 58, č. 3–4, s. 76–88. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2021): K slovníkově nezpracovaným neologismům v současné češtině. Nová čeština doma a ve světě, č. 1, s. 47–56. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin a kol. (2020): Hesla z Akademického slovníku současné češtiny: covid-19. Jazykovědné aktuality, roč. 57, č. 3–4, s. 133–137. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2019): Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin v roce 2018 a 2019. Jazykovědné aktuality, roč. 56, č. 3–4, s. 101–103. pdf
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (2019): K lexikografickému zpracování tabuových slov. Slovo a slovesnost, 80, s. 39–57. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018). Rubrika Slovo v Magazínu Pátek Lidových novin v roce 2017. Jazykovědné aktuality, roč. 55, č. 1–2, s. 13–18. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2017). Slovníková exemplifikace jako zdroj komiky. Nad příklady elektronické podoby Slovníku současné češtiny (nechybujte.cz, verze 2.0, 2016). Jazykovědné aktuality, roč. 54, č. 3–4. s. 47–50.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2017). Výměna stárnoucí manželky za hezkou mladou kočku aneb K exemplifikaci v Akademickém slovníku současné češtiny. Naše řeč, roč. 100, č. 1, s. 28–36. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela – PERNICOVÁ, Helena (2015). Pojmenování barev a jejich odstínů v Akademickém slovníku současné češtiny. Časopis pro moderní filologii, roč. 97, č. 2, s. 169–178. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2015). Problematika vymezení pojmů archaismus a historismus. Jazykovědné aktuality, roč. 52, č. 3–4, s. 102–116. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2014). Trixeso a pexetrio. Naše řeč, roč. 97, s. 53–55.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Bulharsko-české neologické kolokvium. Jazykovědné aktuality, roč. 50, č. 3–4, s. 174–176.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Způsob označování stylové příznakovosti ve výkladovém slovníku. Jazykovědné aktuality, roč. 50, č. 3–4, s. 154–158.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). Přenesené pojmenování reset. Naše řeč, roč. 96, č. 3, s. 168–171.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2013). XXII. kolokvium mladých jazykovědců (5.–7. 12. 2012, Nitra). Jazykovědné aktuality, roč. 50, č. 1–2, s. 72–75.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2012). Za televizním týdeníkem O češtině. Jazykovědné aktuality, roč. 49, č. 3–4, s. 155–160.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2011). Tři německé databáze neologismů. Jazykovědné aktuality, roč. 48, č. 3–4, s. 96–104.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2008). Jak si povídají matky v internetové kavárně. Jazykovědné aktuality, roč. 45, č. 1–2, s. 33–38.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2006). Text a obraz v nových médiích. Čeština doma a ve světě, roč. 14, č. 1–4, s. 50–53.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2006). Státní fiskus? [Drobnosti]. Naše řeč, roč. 89, č. 1, s. 53–54. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela – TÁBORSKÝ, Jan (2005). Konference Čeština na internetu. Jazykovědné aktuality, roč. 42, č. 3–4, s. 63–65.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2005). Co je to loft? [Drobnosti]. Naše řeč, roč. 88, č. 4, s. 223. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2005). Matka ještě večer prala, ale unavený otec si šel lehnout (Nad příkladovými větami v Mluvnici češtiny 3). Čeština doma a ve světě, roč. 13, č. 3–4, s. 150–151. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2005). Rodina jako sociální děloha. Čeština doma a ve světě, roč. 13, č. 3–4, s. 159–161.
 • ČERNÁ, Michaela (2004). Kolik bylo Wolkerovi let, když se narodil? Čeština doma a ve světě, roč. 12, č. 2–3, s. 84–88. pdf
 • ČERNÁ, Michaela (2000/2001). Otec vlasti a otec národa. Český jazyk a literatura, roč. 50, č. 9–10, s. 245.
 • ČERNÁ, Michaela (2000). Jak se bude jmenovat váš počítač? Čeština doma a ve světě, roč. 8, č. 1, s. 10–11. pdf

 

Příspěvek ve sborníku (výběr):

 • LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku): K lexikografickému zpracování výrazů z oblasti gastronomie. Ročenka KMF.
 • ŠKRABAL, Michal – LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (2022): On Defining Vocabulary in a Monolingual Online Dictionary. Some Remarks from Lexicographical Practice on Academic Dictionary of Contemporary Czech. In: Klosa-Kückelhaus, Annette – Engelberg, Stefan – Möhrs, Christine – Storjohann, Petra (eds.), Book of Abstracts of the XX EURALEX International Congress „Dictionaries and Society“. Mannheim: Leibniz-Institut für Deutsche Sprache. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2019). Stylistické kvalifikátory v Akademickém slovníku současné češtiny. In: M. Simeunovich-Skvortsova – K. Gajdošová – V. Suchá (eds.), Varia. XXIV. Zborník plných príspevkov z XXIV. kolokvia mladých jazykovedcov. (Praha 9. – 11. 9. 2015). Praha: FF UK, s. 314325. ISBN 978-80-7308-757-9. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018): Neologismy z oblasti módy. In: O. Bláha (ed.), Spisovná čeština a jazyková kultura 2018: příspěvky z mezinárodní konference konané ve dnech 18. a 19. října 2018 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, s. 134142.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018). Exemplifikace v Akademickém slovníku současné češtiny. In: B. Niševa – D. Blažek – I. Krejčířová – E. Šlafová – M. Vašíček (eds.), Slovanská lexikografie počátkem 21. století: sborník příspěvků z mezinárodní konference, Praha 20.–22. 4. 2016. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., s. 25–31.
 • OPAVSKÁ, Zdeňka – MICHALEC, Vít – KOCHOVÁ, Pavla – KROUPOVÁ, Magdaléna – LIŠKOVÁ, Michaela – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora (2018): Využití webového korpusu Araneum při tvorbě nového výkladového slovníku češtiny. In: A. Butašová – V. Benko – Z. Puchovská (eds.), Aranea 2018: Web Corpora as a Language Training Tool. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, s. 97–110. ISBN 978-80-223-4597-2. pdf
 • LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – DĚNGEOVÁ, Zuzana – JARÝ, Vladimír – LIŠKOVÁ, Michaela – NOVÝ, Josef – VIRIUS, Miroslav (2017): Cache Module for the Dictionary Writing System. In: J. Kacprzyk (ed.), Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Cham: Springer International Publishing AG, s. 122–132. ISBN 978-3-319-46534-0.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2016). Předmluva; Exemplifikace termínů v Akademickém slovníku současné češtiny. In: M. Lišková – V. Vodrážková – Z. Děngeová (eds.), Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století: Sborník abstraktů z workshopu. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s. 5–9; s. 51–52. ISBN 987-80-88211-02-0. pdf
 • BARBIERIK, KamilBODLÁK, Martin – DĚNGEOVÁ, Zuzana – JARÝ, Vladimír – LIŠKA, Tomáš – LIŠKOVÁ, MichaelaNOVÝ, JosefVIRIUS, Miroslav (2015). The Current Status of the Development of the ALEXIS Dictionary Writing System. In: Gajdošová, K., Žáková, A. (eds.): Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Lüdenscheid: RAM-Verlag, s. 17–25. ISBN 978-3-942303-32-3.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2015). Akademický slovník současné češtiny a softwarový nástroj pro jeho tvorbu. In: Děngeová, Z. – Vališová, P. (eds.), Proměna jazyka a jeho výzkumu v době nových médií a technologií [online]. Praha: Ústav pro jazyk český, s. 42–48. ISBN 978-80-86496-87-0. pdf
 • BARBIERIK, Kamil – DĚNGEOVÁ, Zuzana – JARÝ, Vladimír – LIŠKA, Tomáš – LIŠKOVÁ, Michaela – VIRIUS, Miroslav (2014). Dictionary Writing System: Output and Editorial Modules. In: Proceeding of IT for Practice 2014, 9–10 October 2014, Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, s. 17–23. ISBN 978-80-248-3555-6.
 • BARBIERIK, Kamil – DĚNGEOVÁ, Zuzana – HOLCOVÁ HABROVÁ, Martina – JARÝ, Vladimír – LIŠKA, Tomáš – LIŠKOVÁ, Michaela – VIRIUS, Miroslav (2014). Simple and Effective User Interface for the Dictionary Writing System. In: Abel, A., Vettori, C., Ralli, N., ed. Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. 15–19 July 2014, Bolzano/Bozen, s. 125–135. ISBN 978-88-88906-97-3.

 

Editorská a redakční činnost:

 • BLAGOEVA, Diana – KOLKOVSKA, Sia – LIŠKOVÁ, Michaela (eds.) (2013). Problemi na neologijata v slavjanskite ezici. Sofija: Prof. Marin Drinov Academic Publishing House. 360 s. ISBN 978-954-322-636-8.
 • KOUKOLÍK, František. Přednášky o třetí kultuře [CD-ROM]. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2004.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – PROŠEK, Martin – KARLÍKOVÁ, Barbora – NEDOLUŽKO, Anja (eds.) (2005.) Úvahy o jazyce a literatuře. Opera linguae bohemicae studentium 7. Praha: Ústav českého jazyka a teorie komunikace, FF UK. 149 s. ISBN 80-7308-109-1.
 • redaktorka čtyřčísla časopisu Čeština doma a ve světě, 2006, roč. 14, č. 1–4. ISSN 1210-9339.

 

Recenze, zprávy, rozhovory:

 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku): Sprache in der Coronakrise: Dynamischer Wandel in Lexikon und Kommunikation. Studie z aplikované lingvistiky.
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela (v tisku): A. Klosa-Kückelhaus – I. Kernerman (eds.): Lexicography of Coronavirus-related Neologisms. Časopis pro moderní filologii.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2023): Týden kulturní lingvistiky. Czech Language News, 59, 2/2023, s. 48. pdf
 • ŠEMELÍK, Martin – LIŠKOVÁ, Michaela ( 2023): Euralex 2022. Slovníky a společnost. Slovo a slovesnost, 84 (3), s. 257–260. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2023): Patrik Ouředník: Slova v zapomenutí daná: Slovář pro obecný i neobecný lid. XXVIII. ročenka Kruhu moderních filologů, s. 50–54. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2022): Ivana Kolářová, František Štícha: Slovník univerbizátů (zjednoslovnělých názvů). Časopis pro moderní filologii, 104, č. 2, s. 285–288. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2021): Pohádkový slovníček. Jazykovědné aktuality, roč. 58, č. 3–4, s. 94–98. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018). Horizonty kognitivně-kulturní lingvistiky. Bohemistyka, č. 1, s. 79–83. pdf
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2017). Language Periphery: Monocollocable words in English, Italian, German and Czech. František Čermák – Jan Čermák – Zora Obstová – Marie Vachková, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2016, 110 s. Jazykovědné aktuality, roč. 54, č. 3–4. s. 51–54. ISSN 1212-5326.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2016). Workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu aneb Slovníky a jejich uživatelé v 21. století, Praha 29.–30. 11. 2016. Jazykovědné aktuality, 3–4, s. 137–141.
 • BARBIERIK, Kamil – JARÝ, Vladimír – KOCHOVÁ, Pavla – LIŠKOVÁ, Michaela (2015). 16. kongres Euralexu v Itálii. Slovo a slovesnost, č. 4, 76, s. 311–314.
 • LIŠKOVÁ, Michaela – ČURDOVÁ, Veronika (2015). XXV. ročenka Kruhu moderních filologů. Jazykovědné aktuality, roč. 52, č. 1-2, s. 66–67.
 • DĚNGEOVÁ, Zuzana – LIŠKOVÁ, Michaela – OPAVSKÁ, Zdeňka – VESELÝ, Vojtěch (2015). Buzássyová, Klára, Chocholová, Bronislava a Janočková, Nicol, ed. Slovo v slovníku: Aspekty lexikálnej sémantiky – gramatika – štylistika (pragmatika): Na počesť Alexandry Jarošovej. Bratislava: VEDA, vydavateľstvo SAV – Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, 2012. 300 s. ISBN 978-80-224-1269-1. Slovo a slovesnost, roč. 76, č. 1, s. 71–78.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2006). Schmitz, Ulrich. Sprache in modernen Medien: Einführung in Tatsachen und Theorien, Themen und Thesen. Berlin: Erich Schmidt, 2004. 220 s. ISBN 978-3-503-07923-0. Čeština doma a ve světě, roč. 14, č. 1–4, s. 156–157.
 • ČERNÁ, Michaela (2005). Šulová, L. – Zaouche-Gaudron, Ch. (eds.), Předškolní dítě a jeho svět / L’enfant d’âge préscolaire et son monde. Praha: Karolinum, 2003. 472 s. ISBN 80-246-0752-2. Slovo a slovesnost, roč. 66, č. 4, s. 311–314.

 

Projekty, granty:

 • 2019–2022 účast na grantu Technologické agentury ČR Lexikálně-sémantická databáze češtiny, řešitel prof. PhDr. Aleš Klégr
 • 2013–2016 účast na grantovém projektu uděleném Ministerstvem kultury ČR Nová cesta k modernímu jednojazyčnému výkladovému slovníku současné češtiny, řešitelka: PhDr. Pavla Kochová
 • 2012–2013 vedoucí mezinárodního projektu Neologismy v bulharském a českém jazyce – teoretické a lexikografické aspekty (2011–2013), Praha – Sofie
 • 2005–2011 účast na výzkumném záměru Vytvoření databáze lexikální zásoby českého jazyka počátku 21. století (AV0Z90610521), řešitel: doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

 

Členství v odborných společnostech, komisích a institucionálních orgánech:

 • od 2022 Euralex – European Association for Lexicography
 • 2019 členka hodnoticí komise Ceny Milady Paulové, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • od 2019 Kruh moderních filologů, od 2024 členka hlavního výboru
 • od 2018 redakční kruh Akademického slovníku současné češtiny
 • od 2014 Antropolingva, volné sdružení při FF UK, od 2019 sekce České asociace kognitivní lingvistiky
 • od 2004 Jazykovědné sdružení České republiky
  • 2015–2020 lexikografická sekce Jazykovědného sdružení České republiky

 

Výuka:

 • 2014/2015, 2015/2016 výuka předmětu Lexikografické praktikum na FF UK v Praze (s Veronikou Vodrážkovou)
 • 2012–2014 účast při certifikovaných zkouškách pro studenty programu POJOK FHS UK, koučing tutorů tohoto programu

 

Přednášky, konference (výběr):

 • 23. 11. 2023 – Společně i zvlášť – ASSČ a SSSJ na cestě za svými uživateli. Slovensko-české a česko-slovenské jazykové a jazykovědné vztahy: 30 let poté. Seminář Jazykovědného sdružení, Praha (s Martinem Šemelíkem)
 • 21. 11. 2023 – Ztraceni v pornu aneb Nové významy slova porno a jejich lexikografické podání. Týden kulturní lingvistiky, FF UK.
 • 20. 10. 2023 – Akademický slovník současné češtiny aneb Svět podle Letenské 4? Kruh moderních filologů a Ústav translatologie FF UK.
 • 8. 9. 2023 – Neofrazeologie a Akademický slovník současné češtiny. Svět v obrazech a frazeologii III. Technická univerzita v Liberci.
 • 20. 6. 2023 – Situace se oteplila aneb LGBTQ+ očima lexikografie. Přednáškový cyklus Pride Month, FF UK, Praha (s Martinem Šemelíkem). záznam
 • 17. 3. 2023 – Akademický slovník současné češtiny. Univerzita třetího věku FF UK, Praha (s Martinem Šemelíkem)
 • 16. 3. 2023 – Anatomie slovníku. Online přednáška pro Katedru českého jazyka FF OU a pro Jazykovědné sdružení ČR, pobočku Ostrava
 • 2. 11. 2022 – Pandemická česká slovní zásoba I+II. Hledáme jádro pudla: Druhý pražsko-lipský překladatelský workshop. Universität Leipzig a Karlova Univerzita, Praha
 • 20. 10. 2022 – Blbá blondýna a ti druzí. K diskriminaci ve slovníku. Online přednáška pro Česká centra. (s Martinem Šemelíkem)
 • 17. 10. 2022 – První dekáda Akademického slovníku současné češtiny (2012–2022). Jazykovědné sdružení ČR, pobočka Plzeň
 • 9. 9. 2022 – Neologizace v neklidných dobách: srovnání období pandemie covidu-19 a války na Ukrajině. Den slangu a neologie. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • 14. 7. 2022 – On Defining Vocabulary in a Monolingual Online Dictionary. Some Remarks from Lexicographical Practice on Academic Dictionary of Contemporary Czech. XX EURALEX International Congress „Dictionaries and Society“. Mannheim (s Michalem Škrabalem a Martinem Šemelíkem)
 • 14. 10. 2021 – Mátové, mentolové, nebo peprmintové šaty? aneb Pojmenování barev v současné češtině. Online přednáška pro Česká centra. záznam
 • 21. 10. 2021 – Jazyková diskriminace v české a slovenské lexikografii? Mezinárodní konference „Prostriedky tvorenia sociálnej reality. Jazyk – diskriminácia – spoločnosť“. Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i., Bratislava, 21.–22. 10. 2021 (s Martinem Šemelíkem)
 • 9. 9. 2021 – Víceslovné lexikální jednotky v databázi Neomat [online]. Aktuální trendy v české a francouzské neologii a sociolektologii. Katedra českého jazyka, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava
 • 9. 9. 2020 – panelová diskuse o neologismech (s J. Lazarem, M. Kavkou a A. Polickou), AV ČR Praha reflexe
 • 14. 5. 2020 – Karoška, koronápad, rouškomat aneb Pružná stabilita ve slovní zásobě češtiny. Online přednáška pro Česká centra. záznam
 • 13. 12. 2019 – Nové směry v lexikografii: podněty pro nové modely učení. Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové
 • 6. 12. 2019 – Dynamika současného lexikonu. Ruská státní humanitní univerzita, Moskva
 • 4. 12. 2019 – Neologismy po roce 1989 jako svědkové vzniku i zániku. Kruh přátel českého jazyka, Praha
 • 18. 11. 2019 – Stylistické kvalifikátory (s M. Šemelíkem), celoústavní seminář Ústavu pro jazyk český AV ČR, Praha
 • 21. 10. 2019 – Dynamika současné slovní zásoby. Institut západní a jižní slavistiky, Univerzita Varšava
 • 8. 3. 2018 – Vybrané problémy neografie. Kruh moderních filologů, Praha
 • 28. 11. 2017 – Neologismy jako lingvistický a kulturní fenomén. Jazykovědné sdružení, České Budějovice
 • 21. 12. 2016 – Polib mi…! K lexikografickému zpracování tabuových slov (s M. Šemelíkem). Kruh moderních filologů, Praha
 • 29. 5. 2015 – Temporalismy v teoretické a lexikografické perspektivě. Kruh moderních filologů, Praha
 • 6. 5. 2015 – Neologismus v teoretické, mediální a naivní perspektivě. Kruh přátel českého jazyka, Praha

 

Popularizace (výběr):

Monografie, kolektivní publikace

 

 • LIŠKOVÁ, Michaela – ŠEMELÍK, Martin (eds., v tisku): Slova a jejich příběhy #neologismus #archaismus. Praha: Academia.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2019): Předmluva; Lososové noviny, hřebíčková mezulánka i mátová svatba aneb Barvy v jazyce a ve slovníku. In: M. Lišková – M. Šemelík (eds.), Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, s. 9–10, 192–200.
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2018): Profesionální lovci novotvarů. In: M. Kavka – M. Škrabal a kol., Hacknutá čeština. Brno: Jan Melvil Publishing, s. 35–38.
 • VOHLÍDALOVÁ, M. (2014): Rozehraná partie – talentky sedm let poté. Praha: Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (spolupráce s Národním kontaktním centrem – Gender a věda)
 • LIŠKOVÁ, Michaela (2009). Počítačový slang; Zmatení rodů; Tabu v jazyce; Přeřeknutí. In: Králík, J. et al. Každý den s češtinou: zajímavosti a zvláštnosti. Praha: NLN, s. 50–51; s. 323–324; s. 325–326; s. 327–3 28. ISBN 978-80-7106-884-6.

 

Média, web

 

 • Zášoustí, výkalné i zkrndit. Každý rok vymyslí Češi tisíce nových slov, říká jazykovědkyně Lišková. Refresher, 26. 1. 2023.
 • Rozhovor o Akademickém slovníku současné češtiny. Odpolední Plus, ČRo Plus, 20. 1. 2023. záznam
 • Expedice za proměnami češtiny. ČRo Dvojka, Expedice. 1. 10. 2022. záznam
 • Nová slova patří mladým. [Rozhovor s M. Liškovou.] AΩ / Věda pro každého, 1/2022, s. 18–23. Publikováno též zde 6. 1. 2023.
 • Koronaéra, rouškař nebo coviďátko. Jak pandemie covidu-19 změnila češtinu? ČRo Radiožurnál, Experiment, 15. 5. 2021. záznam
 • Domluvíme se spolu? Aneb čeština a její proměny. ČRo Dvojka, Expedice. 21. 2. 2021. záznam
 • Koronavirus rozpoutal lidovou slovotvorbu. Máme koroniály i covídky. [Rozhovor s M. Liškovou.] Reportér Premium, 19. 8. 2020. odkaz
 • Kovídek, roušičky, rouškomando – koronavirus obohatil češtinu. Radio Prague International, 8. 4. 2020. záznam
 • Horko a jeho jazykové podoby. ČT, Studio ČT24, 2. 8. 2018. záznam (čas: od 7:58)
 • Mráz, zima a jejich podoby v jazyce. ČT, Studio 6, 1. 3. 2018. záznam
 • Ohledáno a sečteno. Vítač se stal vítězem prezidentských voleb 2018. iROZHLAS, 26. 1. 2018. odkaz
 • Dron, suška, ovčan. Jak vznikají nová slova. [Rozhovor s M. Liškovou.] Týden, č. 35, 21. 8. 2017, s. 84–87.
 • Biozklamání, selfie i exka. Databáze novotvarů roste týdně o stovku slov. iDnes, 14. 2. 2016. odkaz
 • Dobroser, kremrole, slimáci. Webové diskuze jsou líhní nových nadávek. iDnes, 8. 11. 2015. odkaz
 • 2008–2012 náměty a scénáře televizního pořadu O češtině odkaz

 

Přednášky, workshopy, debaty

 • 28. 5. 2024 – panelová debata Stylové hodnocení slov a textu v 21. století, Den češtiny, FF UK Praha
 • 6. 11. 2023 – přednáška Barevná expedice do slovníku. Týden Akademie věd ČR, Praha
 • 2. 10. 2023 – přednáška Anatomie slovníku. Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Otevřená věda AV ČR, Praha
 • 3. 11. 2022 – přednáška Shody a rozdíly: tvorba covidových a válečných neologismů. Týden Akademie věd ČR, Praha
 • 4. 11. 2021 – přednáška A to je ve slovníku? Týden Akademie věd ČR, Praha
 • 2. 11. 2020 – online přednáška Koronaslova v síti novinářských otázek. Týden vědy a techniky, Praha
 • 6. 12. 2019 přednáška Nová slova v současné češtině v Českém centru Moskva
 • 21. 10. 2019 přednáška/workshop Nová slova v češtině: nové výzvy pro mluvčí i slovníkáře v Českém centru Varšava
 • 14. 10. 2019 debata o knize Hacknutá čeština – s Martinem Kavkou, Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy, Otevřená věda AV ČR, Praha
 • 25. 6. 2019 přednáška Jazyková laboratoř: Nová slova v současné češtině v Českém centru Berlín
 • 6. 11. 2017 vědecká kavárna Neologismy z oblasti gastronomie. Týden vědy a techniky, Praha
 • 8. 11. 2017 přednáška Čeština, slovníkář a slovník. Týden vědy a techniky, Klášterec nad Ohří
 • 20. 5. 2016 přednáška Čas v jazyce a ve slovníku. Veletrh vědy, Praha
 • 20. 11. 2015 workshop Vytvoř si své slovníkové heslo. Týden vědy a techniky, Praha
 • 9. 11. 2015 přednáška Čas ve slovní zásobě a ve slovníku. Týden vědy a techniky, Plzeň

 

Jiné:

Organizační činnost:

 • 9/2024 Den neologie a slangu, Ústav pro jazyk český AV ČR, Praha (v přípravě)
 • 2017, 2018, 2019, 2021, 2023 Dny kulturní lingvistiky, FF UK, Praha odkaz
 • 2016 workshop Akademický slovník současné češtiny a software pro jeho tvorbu, ÚJČ Praha
 • 2005 konference Čeština na internetu, FF UK, Praha

 

Software:

 • LIŠKA, Tomáš – BARBIERIK, Kamil – BODLÁK, Martin – ČERMÁKOVÁ, Alena – DĚNGEOVÁ, Zuzana – HOLCOVÁ, Martina – JANDA, Lukáš – JARÝ, Vladimír – KOCHOVÁ, Pavla – KROUPOVÁ, Magdalena – LIŠKOVÁ, Michaela – MACHÁLKOVÁ, Lucie – MICHALEC, Vít – MŽOURKOVÁ, Hana – NEPRAŠOVÁ, Renáta – NOVÁ, Jana – NOVÝ, Josef – OPAVSKÁ, Zdeňka – PERNICOVÁ, Helena – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – SVĚTLÁ, Jindra – ŠTĚPÁNKOVÁ, Barbora – VESELÝ, Vojtěch – VIRIUS, Miroslav – VODRÁŽKOVÁ, Veronika. ALEXIS – program pro tvorbu slovníků. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2016.
 • BARBIERIK, Kamil – DĚNGEOVÁ, Zuzana – HOLCOVÁ, Martina – JARÝ, Vladimír – KOCHOVÁ, Pavla – LIŠKA, Tomáš – LIŠKOVÁ, Michaela – MICHALEC, Vít – OPAVSKÁ, Zdeňka – PERNICOVÁ, Helena – PROCHÁZKOVÁ, Barbora – SVĚTLÁ, Jindra. Aplikace pro tištěnou verzi slovníku. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.
 • JANDA, Lukáš – KOCHOVÁ, Pavla – LIŠKA, Tomáš – LIŠKOVÁ, Michaela – OPAVSKÁ, Zdeňka – TINTĚROVÁ, Ivona. Projekt Automatizované propojení interního excerpčního nástroje EDA a webového rozhraní www.neologismy.cz. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2015.

 

Ocenění:

 • Diplomová práce Počítačový slang oceněna jako vítězná v sekci Jazyk, komunikace a média Studentské vědecké konference Karlovy univerzity v oblasti společenských věd 2004