> Staročeský slovník

Staročeský slovník

Staročeský slovník je akademický dokladový historický slovník, který popisuje českou slovní zásobu od prvních písemných dokladů do roku 1500. Vznikal v ÚJČ v letech 1968–2008 a na jeho zpracování se podílel autorský kolektiv pod vedením Igora Němce a Jaroslavy Pečírkové. 26 sešitů pokrylo staročeskou slovní zásobu v rozsahu N–při.
 

Staročeský slovník byl elektronizován v letech 2008–2011 a je zapojen do jednotného vyhledávání v diachronních slovnících v rámci Vokabuláře webového.

následující kategorie
Ve slovech