> Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)

Slovník spisovného jazyka českého (1960–1971)

Slovník spisovného jazyka českého vycházel knižně v letech 1960–1971 a obsahuje 197 200 hesel české slovní zásoby s jejich výklady a typickými příklady užití. Ústav pro jazyk český AV ČR v roce 2011 zveřejnil jeho digitalizovanou podobu.

následující kategorie
Staročeský slovník