> Zajímalo by mě, jak je to s emotikony a interpunkcí. Píše se interpunkce před emotikony, za nimi,...

Zajímalo by mě, jak je to s emotikony a interpunkcí. Píše se interpunkce před emotikony, za nimi, nebo lze emotikonem interpunkci zcela nahradit?

Odpověď:

Řešení této problematiky kodifikace neuvádí, protože emotikony by měly být užívány v soukromé neformální komunikaci. Emotikony však dnes pronikají i do veřejné komunikace, typicky do reklamy, jejíž zadavatelé si přejí mít své texty z hlediska pravopisu v pořádku. V takových případech (a pokud se emotikon vztahuje k obsahu celé věty) bychom doporučovali umístit emotikon až za větu a mezi tečku (popř. jiné interpunkční znaménko) a emotikon vložit běžnou mezislovní mezeru. V soukromé neformální komunikaci, např. v chatech, se běžně setkáváme i s jinou podobou umístění emotikonu či s nahrazováním interpunkce emotikonem, zde je namístě větší tolerance uživatelů.

 

bm