> Pracuji jako terapeut Bachových esencí, ale jedné z mých klientek se tento název povolání nelíbí....

Pracuji jako terapeut Bachových esencí, ale jedné z mých klientek se tento název povolání nelíbí. Já si však myslím, že je v pořádku, neboť je podobný názvům typu učitel anglického jazyka. Jak to vidíte vy? 

Odpověď:

Český národní korpus (syn v12) zachycuje dva doklady přechýleného názvu povolání terapeutka Bachových esencí a jeden výskyt rozšířeného názvu terapeutka Bachových květových esencí. Zaznamenána jsou však i jiná pojmenování osob poskytujících terapie pomocí těchto esencí, po jednom dokladu mají praktik Bachových esencí, konzultant Bachových esencí či terapeut na Bachovy esence, dvakrát je doloženo pojmenování terapeut nebo terapeutka Bachovy terapie. Vyšší desítky dokladů na internetu přitom ukazují, že v praxi se běžně užívá jednak název terapeut/terapeutka Bachových esencí, jednak praktik, případně praktička Bachových esencí. Ostatní uvedené varianty (včetně přechýlených podob) se objevují jen okrajově. 

V dotazu zmiňované spojení terapeut Bachových esencí není přijatelné ze systémového hlediska. Nejedná se o tentýž typ pojmenování, jako je učitel anglického jazyka, slovo učitel je totiž odvozeno od slovesa učit, kdežto slovo terapeut má základ ve slově terapie. Sloveso učit se pojí (primárně) se 4. p., jehož pomocí se vymezuje předmětná oblast a který se při přechodu od slovesa k podstatnému jménu mění v 2. p. (učit anglický jazyk > učitel anglického jazyka, stejně tak pěstovat brambory > pěstitel brambor, prodávat auta > prodejce aut apod.). Nutno ovšem dodat, že ne u všech sloves a od nich utvořených názvů povolání se užívá (bezpředložkové) doplnění specifikující oblast působení (např. holič, podnikatel).  

Ani nejfrekventovanější pojmenování praktik Bachových esencí nelze považovat z jazykového hlediska za vhodné. Název povolání je sice odvozen od slovesa praktikovat, ale praktikují se terapie (Bachovými esencemi), nikoliv samotné Bachovy esence. Podobně problematický je konzultant Bachových esencí a ani další výše zmíněné varianty nelze doporučit (ve spojení terapeut na Bachovy esence je nevhodně užita předložka a proti pojmenování terapeut Bachovy terapie hovoří mj. stylistické důvody). Pro všechna uvedená spojení názvu osoby s tvarem 2. p. navíc platí, že nabízejí nežádoucí interpretaci, že terapeut, konzultant apod. poskytuje služby Bachovým esencím (nikoliv že jsou prostředkem jeho činnosti). Jako řešení se nabízí zvolit opisné pojmenování, např. terapeut využívající Bachovy esence či expert na terapie Bachovými esencemi

kd