> V tisku občas narážím na zápis slova expertíza, či dokonce expertýza místo expertiza. Změnilo se ...

V tisku občas narážím na zápis slova expertíza, či dokonce expertýza místo expertiza. Změnilo se něco v přístupu k pravopisu tohoto slova? Která podoba se dnes doporučuje?

Odpověď:

Máte pravdu, že kromě převažujícího zápisu expertiza (který jako jediný doporučovala např. současná Pravidla českého pravopisu či Slovník spisovné češtiny a Nový akademický slovník cizích slov) se v úzu vyskytují rovněž pravopisné varianty expertíza expertýza, reflektující výslovnost dlouhé samohlásky. První z nich je doložena hojně, avšak je v rozporu s tradičním doporučením, že se v přejatých slovech po d, t, n nepíše dlouhé í (kvůli zamezení nesprávnému měkčení předcházející souhlásky). Vzhledem k tomu, že zde k nenáležitému měkčení v praxi zjevně nedochází (tj. s výslovností [eksperťíza] se nesetkáváme), považujeme grafickou podobu expertíza za přijatelnou. Počet dokladů počeštěné varianty expertýza je v úzu zatím nízký. Lze tedy předpokládat, že ji uživatelé dosud nevnímají jako rovnocennou variantu. Je však pravopisně systémová a jejímu užití nic nebrání. Na závěr ještě dodejme, že se dříve vyskytoval rovněž zápis expertisa, který je v dnešní době již spíše výjimečný a je obvykle pociťován jako archaický či jinak stylově příznakový.

 

 

vš