> V textu vánoční písně jsem objevil následující větu: Co to medle znamenati má? Zajímalo by mě, ja...

V textu vánoční písně jsem objevil následující větu: Co to medle znamenati má? Zajímalo by mě, jaký význam skrývá slovíčko medle a jestli jej lze nějak přeložit do současné češtiny.

Odpověď:

Slovo medle vzniklo jako příslovečný výraz spřažením tvarů mne dle (pro mne, podle mne) a mimo medle existovala právě i delší varianta mnedle. Příruční slovník jazyka českého (1935‒1957) uvádí, že jde o zastaralý výraz s významem ‚pak‘, a to zpravidla v otázkách, nebo ‚tak, tedy‘ ve zvoláních (Proč medle ti lidé ještě píšou?; Kam se medle poděly všecky ty kostky?; Medle, již mluvte, staří bloudové…). V Elektronickém slovníku staré češtiny (2006‒; dostupném ve Vokabuláři webovém) můžeme najít informaci, že slovo medle se vyskytovalo i jako citoslovce, které vyjadřovalo citové vzrušení nad překvapivou skutečností (jako synonymum je uvedeno proboha). Uvedenou větu bychom tedy mohli přeložit jako Copak to má znamenat?, případně (v závislosti na kontextu) Co(pak) to má proboha/propána znamenat?

 

jr