> V receptu potřebujeme napsat papričky [chalapeňo]. Původně je nad n vlnovka (jalapeño). Je v pořá...

V receptu potřebujeme napsat papričky [chalapeňo]. Původně je nad n vlnovka (jalapeño). Je v pořádku, když tam dám háček (jalapeňo)? A jak máme se slovem zacházet v textu?

Odpověď:

Přestože pro textové procesory obvykle není problém zapsat ñ (n s vlnovkou), není nutné na původní španělské podobě jalapeño trvat. Při zápisu slov z cizích jazyků (obvykle jde o vlastní jména) se připouští nahradit písmeno, které v české abecedě není, písmenem s nejbližší zvukovou platností (např. Piątek –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Piontek), popř. příslušným písmenem bez rozlišovacího znaménka (Ernö –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Erno, Białystok – Bialystok). V tomto případě je vzhledem k výslovnosti [chalapeňo] vhodné užít první z možností a místo ñ napsat ň (n s háčkem). Stejně jako je možné psát např. Buñuel –⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Buňuel, El Niño – El Niňo, píšeme jalapeño – jalapeňo. Doklady ukazují, že tato možnost je v praxi využívána běžně; plně počeštěná podoba chalapeňo se zatím objevuje jen zřídka. Variantu jalapeno, s níž se v praxi rovněž setkáváme, v českých textech nedoporučujeme (kvůli již zmíněné výslovnosti).

 

Slovo se užívá převážně v množném čísle, a to v původním španělském tvaru množného čísla: papričky jalapeños – jalapeňos. V této podobě je slovo nesklonné (např. přidáme lžičku nakrájených jalapeňos). Formulaci jedna paprička jalapeňos, která se rovněž objevuje, nepovažujeme za vhodnou. Mluvíme-li o jedné papričce, pak je namístě volit jednotné číslo, tedy označení jalapeňo. Vzhledem k zakončení na -o jde v češtině o slovo středního rodu, skloňujeme ho podle vzoru „město“: 2. p. jalapeňa. Tvary podle vzoru „město“ jsou jako variantní náležité i v množném čísle. Příklady užití: přidáme jedno jalapeňo; překvapilo mě, že ta jalapeňa/jalapeňos vůbec nepálila; lžička nakrájených jalapeň/ jalapeňos; s jalapeni/jalapeňos mám dobré zkušenosti.

 

Při rozhodování, zda dát přednost zápisu jalapeño, nebo částečně počeštěnému jalapeňo, je vhodné zvážit, v jakém kontextu se bude slovo objevovat. Jde-li o nápis na sklenici či plechovce s nakládanými papričkami, nepředstavuje původní pravopisná podoba žádný problém. Etikety s nápisem jalapeños proto vídáme běžně. Ve větném kontextu však obvykle potřebujeme užít slovo v různých pádech. A v tom případě může ñ představovat drobný problém. O podobách jalapeña, jalapeñu, jalapeñům jistě pochybovat nebudeme. Otázku, jak příslušný výraz zapsat, si nejspíš položíme při zápisu tvaru 7. pádu jednotného čísla a 6. a 7. pádu čísla množného (ponechme stranou možnost, že v množném čísle zvolíme nesklonnou podobu jalapeños). Budete postupovat analogicky podle češtiny a napíšete jalaneño – s jalapeněm, o jalapeněch, s jalapeni (měkčení je signalizováno písmeny ěi, obdobně jako píšeme např. Váňa – Váni, Máňa – Máně), nebo dáte přednost zachování ñ a zvolíte zápis s jalapeñem, o jalapeñech, s jalapeñi? Nebo dokonce zkombinujete obojí (s jalapeñěm, o jalapeñěch, s jalapeñi)? Třetí možnost nepochybně většina pisatelů vyloučí, zbývající dvě se v praxi objevují. Obě jsou z určitého hlediska legitimní, ale zároveň problematické. Řešením je místo ñ zvolit ň – zápisy jalaleňo, s jalapeněm, o jalapeněch, s jalapeni jsou bezproblémové.

ač