> V náboženském textu jsem objevila větu Izák přináší sám sebe v oběť. Spojení s předložkou v na mě...

V náboženském textu jsem objevila větu Izák přináší sám sebe v oběť. Spojení s předložkou v na mě ale působí zvláštně. Nebylo by vhodnější volit spojku jako, tj. Izák přináší sám sebe jako oběť?

Odpověď:

Spojení v oběť (případně jako oběť) má v dané větě funkci doplňku. Taková spojení je též obvykle možno vyjádřit pomocí spojek jakožto, coby: Izák přináší sám sebe jakožto/coby oběť; případně i pomocí předložky za: Izák přináší sám sebe za oběť.

 

Jazyková praxe ukazuje, že obě vámi uvedené vazby, tedy jak se spojkou jako, tak s předložkou v, se užívají. Pokud porovnáme vazby přinést/přinášet někoho/něco v oběťpřinést/přinášet někoho/něco jako oběť v Českém národním korpusu, nalezneme dokonce u obou shodně 21 výskytů. Předložkové spojení v oběť se samozřejmě objevuje i u dalších sloves podobného typu, například nosit něco v oběť, dát/vydat něco/někoho v oběť, nabídnout něco/někoho v oběť apod. V Českém národním korpusu lze dohledat celkem 157 takovýchto dokladů. Převážně jde o náboženský kontext a uměleckou literaturu. Při psaní textu je tedy třeba mít na paměti, že na některé čtenáře může daná vazba s předložkou v působit nezvykle, někdy až zastarale, v praxi se ovšem vyskytuje a zejména v textech náboženského charakteru je zcela přijatelná. 

 

jr