> V mluveném projevu se zcela běžně říká [fleška]. Jak je to s užitím slova v psaném textu? Jak ho ...

V mluveném projevu se zcela běžně říká [fleška]. Jak je to s užitím slova v psaném textu? Jak ho zapsat?

Odpověď:

V mluvených (i některých psaných) textech je výraz poměrně běžný, ale doporučujeme ho užívat jen v méně formálních textech. Doklady z Českého národního korpusu a internetu ukazují, že se toto slovo objevuje ve dvou pravopisných variantách, a to flashka (česká přípona se připojuje za původní anglický základ) a fleška (plně počeštěná podoba v souladu s výslovností). V obou případech se vzhledem k zakončení výraz skloňuje podle vzoru „žena“: flashky/flešky, flashce/flešce, …, flashkami/fleškami.

 

Použijete-li v psaném textu podobu flashka/fleška, pak jde sice o srozumitelný, ale ne zcela spisovný výraz, jehož podoba není (zatím) kodifikována. Výkladové slovníky češtiny ho neuvádějí, variantu fleška zachycuje pouze Slovník nespisovné češtiny. V plně spisovných textech je vhodné užít označení, které zachovává celou původní pravopisnou podobu: (USB) flash disk, popř. dohromady flashdisk.

ač