> V knize, kterou rediguji, jsou záměrně některá cizí slova psána česky, protože je používá dítě a ...

V knize, kterou rediguji, jsou záměrně některá cizí slova psána česky, protože je používá dítě a autor chce počeštěným zápisem zdůraznit jeho určitou nepoučenost. Vím, že správně se má psát sex-appeal. Jak máme napsat zjednodušenou českou podobu? Máme zachovat spojovník (sex-epíl), nebo můžeme volit zápis dohromady (sexepíl)?

Odpověď:
Výraz s významem ‚pohlavní přitažlivost, kouzlo‘ podle jazykových příruček v češtině zachovává původní anglickou pravopisnou podobu sex-appeal. Doklady v ČNK ukazují, že tento zápis v českých textech jednoznačně převažuje; výrazně méně často se objevuje psaní dohromady (sexappeal) nebo zvlášť (sex appeal). Zjednodušené podoby s jedním p (sex-apeal, sexapeal, sex apeal) jsou velmi řídké.

 

Jestliže potřebujete záměrně užít adaptovanou počeštěnou podobu vycházející z výslovnosti a nechcete volit přímo českou fonetickou transkripci [seksepíl], doporučujeme psát slovo dohromady: sexepíl (doklady užití v češtině jsou však jen ojedinělé). Jistě není bez zajímavosti, že pravopisná podoba sexepíl se užívá ve slovenštině. Slovenské jazykové příručky ji uvádějí jako základní pravopisnou podobu namísto dřívějšího slovenského zápisu sexappeal. Pokud budete hledat doklady užití výrazu sexepíl na internetu, v naprosté většině půjde o slovenské texty.
 

ač