> V jakési staré knize jsem četl, že na ochozu byli připraveni dvorní trubci. Je možné, že se dříve...

V jakési staré knize jsem četl, že na ochozu byli připraveni dvorní trubci. Je možné, že se dříve trubec běžně říkalo trubači? Nebo si autor tato dvě slova prostě spletl? Anebo v knize vůbec není řeč o trubačích, a znamená to něco jiného?

Odpověď:

Správně je první možnost. Ve Slovníku spisovného jazyka českého, který vycházel v letech 1960–1971 (Nakladatelství ČSAV, Praha), skutečně nalezneme heslo trubec s významem ‚trubač‘, které pochopitelně vzniklo odvozením od slovesa troubiti. Tento výraz je však ve slovníku již hodnocen jako zastaralý. Jeho homonymem je současné neutrální spisovné slovo trubec. To se vyvinulo ze staročeského trúp, trupec a označuje ‚včelího samečka, který nepracuje, nýbrž jen oplodňuje včelí matku‘, přeneseně pak (jako expresivní výraz) ‚líného člověka‘ či ‚hlupáka‘. Slovník spisovné češtiny z roku 1994 (Academia, Praha) již heslo trubec ve významu ‚trubač‘ neuvádí, najdeme zde tedy pouze trubce coby ‚včelího samečka‘. 

 

jr