> Učíme se s dětmi koledu a chtěla bych jim vysvětlit, co znamenají slova štědrovičky a troníčky v ...

Učíme se s dětmi koledu a chtěla bych jim vysvětlit, co znamenají slova štědrovičky a troníčky v textu: On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky a trojníčky.

Odpověď: