> Setkala jsme se s problémem, jestli je správně ten gadža, nebo ten gadžo. Vedle toho váhám také n...

Setkala jsme se s problémem, jestli je správně ten gadža, nebo ten gadžo. Vedle toho váhám také nad tím, jestli se ve slově píše dlouhé -á-, nebo krátké -a-.

Odpověď:

Přípustné jsou obě zmíněné tvaroslovné varianty, tedy gadžogadža. Preferovali bychom však spíše variantu gadžo, především proto, že varianta gadža je výrazně méně frekventovaná, což je zřejmě způsobeno tím, že nemá oporu v původním jazyce (podle nám dostupných informací Romové podobu gadža ani v současnosti neužívají). Pozornost si v tomto případě zaslouží i skloňování, protože je toto slovo hezkou ukázkou tzv. smíšeného paradigmatu, tzn. že se v jednotlivých pádech můžeme setkat se skloňováním podle různých vzorů. Konkrétně v jednotném čísle má podoba gadžo tvary podle vzoru „pán“ i „předseda“ (2. p. gadžagadži, 4. p. gadžagadžu, 7. p. gadžemgadžou), v množném čísle pak tvary podle vzoru „muž“, přičemž 4. a 6. pád má i varianty podle vzoru „pán/předseda“ (4. p. gadžegadži, 6. p. gadžíchgadžech). Dodejme, že obě podoby lze zapisovat s kvantitou i bez zní, správně je tedy gadžogádžo stejně jako gadžagádža.

 

bm