> Setkal jsem se se slovem protestovat ve významu „provádět testy“. Slovníky obsahují toto sloveso ...

Setkal jsem se se slovem protestovat ve významu „provádět testy“. Slovníky obsahují toto sloveso jen ve významu „dělat protesty, odporovat“. Je to tedy správné, když řekneme, že protestujeme populaci?

Odpověď: