> Se zadavatelem překladu se nemůžeme shodnout, zda se v souvislosti s ústřicemi, popřípadě i se sl...

Se zadavatelem překladu se nemůžeme shodnout, zda se v souvislosti s ústřicemi, popřípadě i se slávkami užívá sloveso pěstovat, nebo chovat. Pěstují se přece pouze plodiny, či ne? Na druhé straně rybáři o ústřice a slávky nijak zvlášť nepečují, pouze ponoří do vody lana, na něž se mlži přichytí a následně jsou na nich vytahováni z vody, proto se nám nezdá přesné ani sloveso chovat.

Odpověď:
Máte pravdu, že někteří uživatelé češtiny striktně rozlišují pěstování (rostlinných druhů) a chov (živočišných druhů). České výkladové slovníky – Slovník spisovného jazyka českého (SSJČ) a Slovník spisovné češtiny (SSČ) – však výraz pěstovat vztahují jak k rostlinám, tak i ke zvířatům, přičemž novější SSČ označuje užívání slovesa pěstovat ve vztahu ke zvířatům jako řidší. Z tohoto hlediska je tedy užití výrazů pěstovat pěstování ve spojení s ústřicemi v pořádku, navíc SSJČ význam slova ústřice vykládá jako ‚mořský mlž sbíraný (nebo pěstovaný, podtrhla HM) jako lahůdka‘. Abychom se zastavili ještě u druhé části vašeho dotazu, je nutné potvrdit, že v případě ústřic a slávek nelze s ohledem na věcnou znalost hovořit o chovu ve smyslu slovníkové definice, tedy o ‚záměrné péči o zvířata‘, jelikož ústřice ani slávky příliš péče nevyžadují.

Informace ze slovníků můžeme ještě porovnat s údaji o aktuálním užívání spojení pěstovat/chovat ústřice/slávkypěstování/chování ústřic/slávek z Českého národního korpusu SYN verze 9. Při jeho prohledávání zjistíme, že spojení chovat ústřice (14 výskytů) mírně převažuje nad spojením pěstovat ústřice (7 výskytů). (Pro srovnání: spojení chovat slávky bylo nalezeno 7×, pěstovat slávky 6×.) Ve spojení s verbálními substantivy se však ústřice spíše pěstují (16 výskytů pěstování ústřic oproti 1 výskytu spojení chování ústřic) a u slávek jsme nalezli jediný výskyt hovořící o jejich pěstování. Uvedená data tedy ukazují, že ani jedna z obou variant není v úzu významně upřednostňována.

 

hm