> S jakým pádem se pojí zvolání při přípitku na zdraví? Je správně na zdraví Jardovi, na zdraví nov...

S jakým pádem se pojí zvolání při přípitku na zdraví? Je správně na zdraví Jardovi, na zdraví novomanželům, nebo na zdraví Jardy, na zdraví novomanželů?

Odpověď:
Jádro problému tkví v tom, že zde mluvíme o dvou, resp. třech různých vazbách, z nichž každá se pojí k jinému slovu. Přestože většinou říkáme pouze na zdraví!, původ frazému je třeba hledat ve spojení připít (někomu) na zdraví. U slovesa připít uvádí Slovník slovesných, substantivních a adjektivních vazeb a spojení vazby „připít někomu, něčemu“ a „připít na koho, na co“. Sloveso tedy může mít dva předměty, ve třetím a ve čtvrtém pádě, např. připít Jardovi/novomanželům na zdraví. Třetí pád se pak do spojení dostává i v případech, kdy je sloveso formálně elidováno (vypuštěno): (připíjíme) na zdraví Jardovi, na zdraví novomanželům.

 

Uváděná vazba s druhým pádem se naproti tomu nepojí se slovesem připít, ale s podstatným jménem zdraví: na zdraví koho, čeho (na čí zdraví)? Na zdraví Jardy/novomanželů (na Jardovo zdraví). Zcela v pořádku je tedy i vazba s druhým pádem. Jinými slovy: obě vazby jsou náležité, záleží pouze na tom, zda pisatel/mluvčí formálně obsadí pozici předmětu ve třetím pádě (sloveso její obsazení nevyžaduje), nebo rozvine podstatné jméno zdraví.

 

av