> S čím se má shodovat přísudek ve větě, jejíž klíčová část zní 4,2 % lidí podstoupil_? Má mít slov...

S čím se má shodovat přísudek ve větě, jejíž klíčová část zní 4,2 % lidí podstoupil_? Má mít sloveso koncovku -y kvůli desetinám, nebo je celá ta číselně-procentní část středního rodu a bude tam -o?

Odpověď:
Řešení shody přísudku s podmětem v této konstrukci není jen jedno a jeho nesnadnost vyplývá z toho, že ze zápisu pomocí číslic a značky pro procenta nemusí být na první pohled jednoznačné, jak se podmětová část čte.


Na prvním místě můžeme doporučit čtení čtyři celé dvě desetiny procenta lidí, které explicitně vyjadřuje všechny složky celé fráze a náležitě je skloňuje. V takové jmenné skupině je jádrem podmětu tvar desetiny; tvar procenta je neshodným přívlastkem tohoto podmětu (a tvar lidí zase neshodným přívlastkem oněch procent). Přísudek se s podmětem shoduje ve vyjadřovaných gramatických kategoriích, v tomto případě v čísle a jmenném rodě, takže stejně jako tvar desetiny bude mít podobu odpovídající množnému číslu a ženskému rodu, tedy koncovku -y. Celá fráze tedy bude mít podobu čtyři celé dvě desetiny procenta lidí podstoupily. (Dodejme, že se změnou hodnoty čísla za desetinnou čárkou by se měnila i koncovka přísudkového slovesa – např. 4,1 % lidí podstoupila [jedna desetina], 4,5 % lidí podstoupilo [pět desetin].)


V úvahu však přichází i čtení čtyři celá dvě desetiny procenta lidí, v němž se počítají procenta, a v němž je tedy číselný výraz čtyři celá jejich shodným přívlastkem. Pokud by totiž v údaji nefigurovala procenta, četlo by se 4,2 jako čtyři celé dvě desetiny – v takovéto konstrukci se přídavné jméno celý shoduje s povrchově nevyjádřeným počítaným podstatným jménem jednotka. V našem případě však lze kromě jednotek procent počítat prostě jen procenta – ta jsou zde čtyři celá. Z toho pak vyplývá shoda přísudku s podmětem, který je tudíž v množném čísle a středním rodě, celá fráze tedy bude v podobě čtyři celá dvě desetiny procenta lidí podstoupila. Upozorňujeme však, že přijatelnost tohoto konkrétního spojení může být zvyšována shodou okolností, totiž tvarovou homonymií – tvar procenta zde může být zároveň v 1. pádě množného čísla (čtyři… procenta) i ve 2. pádě čísla jednotného (… desetiny procenta). To se změní, jakmile bude číslo rovno pěti nebo vyšší (pět… procent vs. … desetiny procenta). Dosavadní popisy gramatiky češtiny navíc přídavné jméno celý ve vyjádřeních desetinných čísel vztahují k číslovce, nikoliv k počítanému předmětu po ní.


Kromě toho můžeme zvolit stylově nižší, zjednodušené čtení čtyři celé dvě procent lidí. V něm se v souladu s běžnou praxí v méně oficiálních či formálních komunikačních situacích explicitně nevyjadřuje řád čísla za desetinnou čárkou. Desetinné číslo 4,2 se tu zjevně chápe jinak než celá čísla 1, 2, 3 a 4, tj. podobně jako většina jiných čísel hodnoty od 5 výše. Číslovky pět a vyšší v češtině vstupují do větných vztahů formálně jako podstatná jména a udělují svému neshodnému přívlastku tvar 2. pádu množného čísla a přísudku shodu s jednotným číslem a středním rodem. Proto bude v takovém případě slovesu náležet koncovka -o, tedy čtyři celé dvě procent lidí podstoupilo.

 

od