> Psala bych co nevidět (ve smyslu hned) jako dvě slova, ale znejistila mě informace v elektronicky...

Psala bych co nevidět (ve smyslu hned) jako dvě slova, ale znejistila mě informace v elektronicky přístupném Novém encyklopedickém slovníku češtiny (NESČ), kde je spřežka conevidět uvedena v textu o adverbializaci.

Odpověď:
Souhlasíme s vaším názorem a doporučujeme psát co nevidět jako dvě slova. Neumíme bohužel vysvětlit, proč v NESČ v kapitole Adverbializace je jako příklad ustrnulé věty uvedena mj. spřežka conevidět. Další dva příklady – příslovce jaksepatří jakbysmet – se běžně užívají, oba jsou uvedeny v Internetové jazykové příručce, dokonce už i ve Slovníku spisovného jazyka českého z 60. let minulého století. Spřežku conevidět však nezachycuje žádný z výkladových slovníků češtiny (Slovník spisovné češtiny, Slovník spisovného jazyka českého, Příruční slovník jazyka českého) včetně nově vznikajícího elektronického Akademického slovníku spisovné češtiny, nenajdeme ji ani v Pravidlech českého pravopisu či ve Slovníku nespisovné češtiny.  

Někdy se může stát, že starší zdroje uvádějí jen psaní zvlášť, ale v jazykové praxi je psaní dohromady natolik běžné, že se postupně prosadí jako variantní. Příkladem je expresivní slovní spojení co by dup, nověji i cobydup (viz IJPASSČ).

To však pro potenciální spřežku conevidět neplatí. Doklady z internetu ukazují, že se ve spřažené podobě poměrně zřídka objevuje jen v neformálních textech, často jde o diskusní servery nejrůznějších zájmových skupin (např. flashky dorazily, conevidět začneme distribuovat všem, kteří si ji zakoupili; hrozí však, že ji conevidět pošle sportovec k šípku; pokud bude podle toho řadit, tak conevidět vylágruje motor). Zápis co nevidět je ve všech typech textů výrazně běžnější. Jednoznačnou převahu psaní zvlášť potvrzují i doklady z korpusu SYN v11, v němž najdeme 7× spřežku (z čehož 3 doklady jsou z téhož textu) a 12 502 dokladů psaní zvlášť.  

 

ač