> Proč se začínají v médiích objevovat podoby Kazach a Uzbek, když dřív se podle mého názoru užíval...

Proč se začínají v médiích objevovat podoby Kazach a Uzbek, když dřív se podle mého názoru užívaly jen podoby Kazachstánec a Uzbekistánec? Tento způsob tvoření navíc nesedí v případě Pákistánu – nebo snad existuje podoba Pák či Pak?

Odpověď:
Podoby typu Kazach, Uzbek (Tádžik, Turkmen, Kyrgyz) jsou tzv. etnonyma, označují příslušníky etnik či národností. Podoby Kazachstánec, Uzbekistánec (Tádžikistánec, Turkmenistánec, Kyrgyzstánec) pak označují státní příslušníky (občany) příslušných států. Rozlišuje se totiž mezi pojmenováním příslušníka etnika – např. Kazach (žijící např. v Ruské federaci) – a označením státního příslušníka (občana) státu – např. Kazachstánec atp. (jímž může být např. etnický Rus). Pákistán je v tomto ohledu výjimkou, neboť jde o uměle – v r. 1933 – vytvořený název státu, jemuž neodpovídá žádné etnikum. Jde o akronym z různých částí anglických názvů tehdejších provincií, které zahrnul pozdější Pákistán: Paňdžáb, Afghánská provincie, Kašmír (resp. Kashmir), Sindh a Balúčistán.

 

mb