> Při korekturách jsem narazila na zajímavý problém. Konkrétně jde o část souvětí „během dvou let, ...

Při korekturách jsem narazila na zajímavý problém. Konkrétně jde o část souvětí „během dvou let, které uplynuly“. Vím, že „léto“ je jméno rodu středního, takže správně by asi mělo být „během dvou let, která uplynula“. Mně to ale z nějakého důvodu připadá nepřirozené, sama bych také řekla spíš „během dvou let, které uplynuly“. Nevím ale, jak si to mám odůvodnit.

Odpověď: