> Píše se ve významu ‚zorganizovat‘ správně spunktovat, nebo zpunktovat?

Píše se ve významu ‚zorganizovat‘ správně spunktovat, nebo zpunktovat?

Odpověď:
Sloveso spunktovat lze dohledat ve Slovníku spisovného jazyka českého, ovšem ve významu ‚uspořádat, sepsat podle bodů‘ s příkladem spunktovat požadavky do nejnepatrnějších podrobností. Slovník dále obsahuje heslo spuntovat, k němuž je připojena i varianta spunktovat, jež je hodnocena jako řidší. Doklady v Českém národním korpusu (syn v9) však ukazují, že varianta spuntovat se na rozdíl od spunktovat dnes již nepoužívá. Pro dané sloveso jsou ve slovníku vymezeny dva významy. První z nich je ‚umluvit, smluvit‘ s příklady spuntovat výlety spunktovali to s mládeží, druhý lze popsat jako ‚zosnovat, vyvolat‘ a je užit ve spojeních spunktovali rebelii či spunktovat útočný pakt. V druhém významu navíc slovník připouští též zápis zpunktovat.

V Českém národním korpusu je zaznamenáno 165 dokladů varianty spunktovat, užité ve významu prvním (narychlo se spunktovala účast na seniorském mistrovství Evropy) či ve druhém (o komplotu, který spunktoval štábní velitel jednotek). Zápis zpunktovat má v korpusu 175 dokladů a podobně jako varianta předchozí se užívá v obou významech (dokázal opět zpunktovat desítky lidí, aby po tři noci vnesly smích do zámeckých komnat nebo zpunktují nějakou protestní akci), byť by se vzhledem k informaci uvedené ve slovníku měl užívat jen ve významu druhém. Je však třeba vzít v úvahu, že se uvedené významy do značné míry překrývají, a nadto v některých kontextech nelze jednoznačně rozhodnout, který z nich je užit (vymyslel to nějaký rabín za účelem spunktovat/zpunktovat židovské manželství; vše spunktoval/zpunktoval a zajistil Jirka). Proto považujeme pravopisné varianty spunktovat a zpunktovat za zcela zaměnitelné, náležité v obou vymezených významech.

 

kd