> Píše se správně sprdnout, nebo zprdnout (syna za pozdní příchod)?

Píše se správně sprdnout, nebo zprdnout (syna za pozdní příchod)?

Odpověď:

Toto sloveso s významem ‚vynadat (někomu)‘ je nespisovné, a proto ho ve slovnících spisovné češtiny nenajdeme. V dalších slovních se jeho zápis liší. Slovník českých synonym zaznamenává podobu zprdnout, ve Slovníku nespisovné češtiny je zachycena varianta sprdnout. Podle dat z Českého národního korpusu (syn_v11) převažuje v současných textech výrazně zápis sprdnout (459 výskytů) nad konkurenčním zprdnout (27 výskytů). Vzhledem k tomu, že se některá významově podobná slova píšou se s- na začátku (např. sjet), jiná se z- (zpucovat) a u dalších je možné užít obě předpony (sepsoutzepsout), považujeme obě pravopisné varianty, sprdnoutzprdnout, za přijatelné.

 

kd