> Otázka: V posledních dnech jsem v rozhlasovém zpravodajství několikrát zaslechla slovo smrtnost. ...

Otázka: V posledních dnech jsem v rozhlasovém zpravodajství několikrát zaslechla slovo smrtnost. Nebylo by vhodnější nevymýšlet jazykové ozvláštnění a zůstat u vžitého výrazu úmrtnost?

Odpověď: